ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ CHAMPION ΓΙΑ FIAT,IDEA,PUNTO,MUSSA ME KIN. 843A1000,192B2000,312A5000,312A4000